Angstbehandling

Angst består af 4 komponenter:

  •  selve angstfølelsen
  • kropslige ledsagesymptomer
  • tanker relateret til angsten
  • og undvigelsesadfærd, der er beregnet på at undgå angstvoldende situationer.

De vigtigste primære angstlidelser er fobierne (agorafobi, socialfobi og enkelfobi), panikangst og vedvarende angst. Dertil kommer en række sekundære angstformer, der er følger af andre psykiske og/eller kropslige lidelser.

Angstens præcise årsager og mekanismer kendes ikke. Der er tale om en kombination af biologiske og psykosociale faktorer. Der er i dag gode muligheder for at behandle angst. Lette former kan behandles med information, rådgivning og støtte. Den primære angstbehandling består dog i psykoterapi. Slår dette ikketil, må behandlingen kombineres med medicin.

Kognitiv adfærdsterapi har vist sig virkningsfuld, når det drejer sig om behandling af angst. Jeg har omfattende efteruddannelse hos førende eksperter i Danmark i forhold til behandling af forskellige former for angst og kan derfor tilbyde dig professionel tilrettelagt behandling.

Kontakt Mads for at træffe aftale om behandling af angst.

Det er efterhånden ved at være ganske almindeligt at bruge samtaleforløb som et redskab til øget personlig udvikling. Man behøver altså ikke have et decideret psykisk problem, for at få udbytte af psykologisk assistance.