Individuel terapi

Jeg tilbyder både terapi og coachende samtaleforløb til børn, unge og voksne samt med par og familier.

Samtalerne foregår primært med afsæt i kognitive og narrative metoder.

En samtale med mig tager udgangspunkt i og følger de ønsker, du eller I har. I fællesskab aftaler vi hvad emnet skal være, hvordan vi skal undersøge og tale om emnet, hvem der skal deltage i samtalen og hvad målet for samtalen er.  Valg af behandlingsmetode vil således altid ske i samarbejde med klienten under hensyntagen til problemet og klientens personlighed.

Kontakt Mads og hør mere om, hvordan individuel terapi kan hjælpe dig.