Hvem er jeg

Mads Trampedach har speciale i pædagogiske og psykologiske problemstillinger og tilbyder tværfaglig opgaveløsning og professionel hjælp til organisationer, kommuner, institutioner, familier, par og enkeltpersoner.

Uddannelse

Mads har en kandidatuddannelse i pædagogisk psykologi fra DPU, Aarhus Universitet.

Mads har deltaget i en lang række efteruddannelsesaktiviteter. Disse omfatter bla.:

2005: 5 dages coachingkursus – om sprogets betydning i supervision

2006: 2 dages kursus i ligeværdig kommunikation
2006: 5 dages kursus i konflikthåndtering – uddannet konfliktmægler
2006: 10 dages kursus i ikke-voldelig-kommunikation.

2007: Diplomuddannelse i psykologi ved University College Nordjylland

2009: 3 dages intensiv kursus i neuropsykologi ved stress og agression

2010: Konference om ADHD
2010: Kursus i kognitiv terapi
2010: Kursus i anerkendende kommunikation og relationskompetence

2011: Certificeret testtager i Human Developer personlighedstest, lederprofiler og 360 graders evalueringer.
2011: Konference: Adfærd, Kontakt og Trivsel blandt børn og unge

2012: Kursus i børnesamtaler

2013: Forskning- og formidlingsmodulet udbudt af dansk psykologforening

2014-2016 : 2-årig efteruddannelse i Acceptance and Commitment Therapy (ACT) hos førende eksperter på verdensplan
2014: 3 dages kursus om RFT (Relational Frame Theory) v. Niklas Törneke
2014: 3 dages kursus i ACT og self-compassion v. Robyn Walser

2015: 3 dages kursus i ACT skill building og caseconceptualisering v. Kelly Wilson
2015: 3 dages kursus i FACT (Brief interventions for radical change) v. Thomas Gustavson, Patricia Robinson og Kirk Strosahl
2015: 2 dages kursus i ACT interventioner forstærket af principper fra Funktionel Analytisk Psykoterapi (FAP) v. Benjamin Schoendorff

2016: 1 dags ACT metodetræning v. Rikke Kjeldgaard og Ole Taggaard Nielsen
2016: 3 dages ACT konference – ACBS Nordic conference

 

Erhvervserfaring

Mads  er supervisor og processtyrer for både offentlige og private virksomheder og både på individuelt sagsniveau og på strategisk organisatorisk niveau og har de seneste år arbejdet intensivt på at omsætte principperne i ACT til at skabe resultater på alle niveauer.

Mads er medlem af Association for Contextual Behavioural Science (ACBS international) og er medlem og sidder i bestyrelsen i Association for Contextual Behavioural Science Danmark (ACBS Denmark).

Mads har trænet mere end 200 professionelle i at anvende ACT i deres daglige arbejde gennem workshops, supervision foredrag og nøje tilrettelagte kurser og har veldokumenteret effekt af sine kurser.

Mads er en populær foredragsholder og kursusholder.  Mads har afholdt en lang række foredrag, kurser og udviklingsforløb for pædagogiske institutioner, store og små virksomheder, erhvervsledere, og kommuner inden for emner som:

  • konflikthåndtering
  • teamsamarbejde
  • samtaleteknikker
  • kommunikation og samarbejde
  • ledelse
  • anerkendelse
  • Sygefravær og sygefraværshåndtering
  • Perfomance

Samarbejdspartnere og netværk

Mads har en lang række af samarbejdspartnere, som er din sikkerhed for et højt fagligt niveau.

Som et led i at kvalificerede ydelsen, får Mads supervision på alle sager af Psykolog Jytte Berg.
se mere på www.jytteberg.dk

Mads er medstifter af det landsdækkende, kvalitetssikrende netværk af erfarne og kompetente erhvervspsykologer.
Se mere på www.r-hvervpsykologer.dk

Mads deltager i og faciliterer desuden en række netværk  og træningsgrupper med fokus på supervision og Acceptance and Commitment Therapy.