Sådan arbejder jeg

Behandling og rådgivning foregår primært med afsæt ACT men henter inspiration fra såvel traditionel kognitiv terapi som narrative metoder.

Valg af behandlingmetode sker i samarbejde med klienen under hensyntagen til problemets natur og klientens personlighed.

ACT handler om at sætte fokus på at hjælpe dig til netop at gøre det, der er vigtigt for dig, for at du kan skabe et personligt rigt og meningsfuldt liv i stedet for et liv med lidelse.

Læs mere om ACT her

Kognitiv terapi foregår efter metoder, hvor vi sammen tager udgangspunkt i aktuelle vanskeligheder og følelsesmæssige problemer. Ud fra din målsætning, søger vi sammen at løse dine problemer så effektivt og nænsomt som muligt. Fokus er tænkningen.

Læs mere om kognitiv terapi her.

Narrativ terapi handler om identitetsudvikling. Udgangspunktet er de begrænsende og aktuelle problemhistorier og konklusioner du kan have om dig selv. Jeg støtter dig i at finde og aktivere de alternative levede erfaringer du har om sig selv og i at komme igang med at leve og handle i overensstemmelse med egne værdier og mål. Fokus er de foretrukne historier, håb og drømme.

Læs mere om narrativ terapi her.

Kommunikationstræning omfatter både undervisning i principperne bag anerkendende kommunikation og træning i anvendelse heraf. Udgangspunktet kan være aktuelle og/eller generelle problemsituationer, der kan give anledning til frustration. Målet med kommunikationstræning er at ruste den enkelte til at indgå i vanskelige samtaler. Fokus er bevidst dialog.

Social færdighedstræning tager som metode afsæt i den kognitive tradition. Med afsæt i din målsætning tilrettelægger vi i samarbejde træning, således at din sociale kompetence og velvære i sociale sammenhænge øges. Fokus er adfærd.

Psykoedukation baserer sig på den kognitive tradition og er undervisning i emner, der omhandler psykisk lidelse, psykiske vanskeligheder og behandling heraf. Din viden og dine behov udgør grundlaget for samtale omkring såvel aktuel viden på området som spørgsmålet om, hvordan man lever med vanskelighederne, kompenserer herfor eller ændrer på sin situation. Fokus er viden og mestringsevne.