Supervision

Supervision er på den ene side en omsorgsfuld- og på den anden side en udfordrende støtte, når der ønskes hjælp til udviklingsprocesser.

Supervision kan bestå i:

  1. Rådgivning, når kun projektudvikling er i fokus
  2. Vejledning, når vidensudvikling er i fokus
  3. Supervision for grupper med arbejdsrelaterede temaer
  4. Coaching når der er tale om en arbejdsrelateret problemstilling

Supervisionen har først og fremmest et fagligt sigte, men inddrager også sociale og personlige aspekter i det omfang, det er relevant – og kan anvendes både af enkeltpersoner og grupper.

  • Fagligt kan der f.eks. arbejdes der med at styrke evnen til at definere opgaven og løse den.
  • Socialt kan supervision f.eks. styrke en gruppes evne til at præsentere forslag i organisationen på en konstruktiv måde, fremme et sundt samarbejde og løse konflikter under ansvar for helheden i gruppen.
  • Personligt kan supervision styrke evnen til at skabe sig overblik over arbejdsmæssige opgaver, tackle de konflikter, som den enkelte selv er en del af og være sig selv eller at stå inde for sig selv i arbejdslivet

Jeg tilbyder dig støtte til din personlige refleksion, der sigter på selverkendelse, afklaring og indsigt i valgmuligheder. Du skal selv træffe dine valg og stå inde for dem. Jeg støtter dig i at lave en konkret handleplan og hjælper dig med at holde fast i den. Du får ikke lovning på lette løsninger, men derimod hjælp til selvhjælp.

Jeg forstår supervision som en kontraktstyret og pædagogisk orienteret samtale, hvorunder du får lejlighed til at forholde dig undersøgende til dine arbejdsmæssige problemstillinger.

Kontakt Mads for at træffe aftale om et supervisionsforløb.